Karakter

 

 

Het karakter van een Maremma is kalm en goedmoedig, bedachtzaam, maar fel tegen vijanden van zijn kudde. Hij is een goede waker over huis en bewoners, aanhankelijk voor de baas. Hij kan goed met kinderen en andere huisdieren overweg. Hij is eigenwijs, zelfstandig en intelligent en heeft daarom vooral een consequente opvoeding nodig.


De Maremma is van oudsher gewend zijn werk bij de kudde helemaal zelfstandig uit te voeren, omdat de herder meestal niet zelf aanwezig was. Dit verklaart waarom de Maremma niet gehoorzaam is in de gebruikelijke zin van het woord. Met veel geduld kun je hem de nodige commando's aanleren, maar een Maremma zal nooit de slaafse gehoorzaamheid tonen, zoals je die bij andere rassen wel ziet. Door dit zelfstandige karakter is hij afstandelijk ten opzichte van vreemden.

 

Onze drie Maremma's verschillen overigens behoorlijk in karakter. Snow loopt los tijdens het wandelen, volgt zelfs op afstand het commando "wachten" op als er een fietser of wandelaar (met of zonder hond) nadert en luistert prima. Vici is veel feller, heeft wortels in haar oren op het moment dat er een konijntje passeert en ziet elke naderende wandelaar of fietser als een potentiële bedreiging voor ons. Ayla is echt de Benjamin van het stel; die kijkt bij onverwachte gebeurtenissen altijd eerst wat de andere twee doen en doet dat vervolgens na. Als ze alleen is, is ze het type "grote mond, klein hartje" : er komt veel lawaai uit soms, maar dat lijkt meer dan het is. 

Daarentegen kun je mopperen op Vici en is ze het binnen 10 seconden weer vergeten en is weer je grootste vriendin. Snow heeft echter een enorm sterk gevoel voor rechtvaardigheid : als je op hem moppert terwijl het éigenlijk niet echt eerlijk is (bijvoorbeeld als je schrikt omdat hij uitvalt naar een passerende tractor die veel herrie maakt en waartegen hij ons toch écht moet beschermen), kan hij echt beledigd zijn ! 

 

Samenvattend kun je stellen dat een Maremma een zeer bijzonder, intelligent ras is, dat je consequent én met respect moet opvoeden. Als je hierin blíjft investeren heb je echt een hele bijzondere vriend voor het leven !